Villkor

Introduktion

Netlei AB, ett Svenskt aktiebolag (härefter 'Netlei') erbjuder LEI-nummer till Nordiska regionen.

1.1. Om kunden vill beställa LEI-nummer för sitt företag eller förnya befintliga LEI-nummer genom Netlei, måste kunden fylla i ansökan på Netleis hemsida www.netlei.se.

1.2. Med inlämning av ansökan är kunden skyldig att godkänna villkoren i detta dokument och även Netleis informationsbehandling.

1.3. Efter att ha lämnat in ansökan skickar Netlei en faktura till kundens e-postadress.

1.4. Kunden ger Netlei rätt att ansöka om LEI-koder för kundens räkning. Dessutom intygagar kunden att de har behörighet att underteckna avtalet om RapidLEIs servicevillkor som publiceras här, och de kan utföra alla uppgifter som krävs för att hantera LEI-nummer för deras räkning. Sökanden bekräftar att han / hon har full myndighet att ansöka om juridisk personidentifierare (LEI) för den juridiska personens vägnar.

1.5. Efter att betalningen är gjord börjar Netlei bearbeta kundens ansökan för att beställa eller förnya LEI.

1.6. Om någon information saknas kan Netlei kontakta kunden via e-post eller per telefon.

1.7. Efter tilldelning av en LEI-kod skickar Netlei personligt LEI-nummer till kundens e-post och kunden kan kontrollera validiteten av sitt LEI-nummer på GLEIFs webbsida.

1.8. Om kunden har beställt ett fler års paket för sin LEI (till exempel 3-års LEI) blir LEI-koden först utfärdad för 1 år, Netlei förnyar sedan automatiskt LEI koden för ytterligare 2 år. När kontraktet börjar löpa ut meddelar Netlei kunden i förväg per mail.

1.9. För att avbryta beställningen skickar kunden mail om detta till [email protected] och anger företagets namn samt ordernummer. Kunden kan inte återkalla ansökan efter att ansökan om LEI eller LEI-förnyelse är inlämnad och betald. För övrigt, om kunden har beställt ett fler årskontrakt för sin LEI ( till exempel 5-års LEI) och upptäcker efter 3 år att de inte behöver en giltig LEI längre eller vill överföra sin LEI till någon annan LEI agent avbryts kontraktet automatiskt och kunden är inte berättigad till någon återbetalning.

1.10. Netlei förbehåller sig rätten att avslå kundens LEI-ansökan. I detta fall kompenserar Netlei 100% av de förbetalda pengarna.

2. Priser och avgifter

2.1. Om kunden vill beställa mer än 10 LEI-nummer kan Netlei göra en personlig offert till kunden.

2.2. Det finns ingen avgift för LEI-administrationen.

2.3. Fakturan kan enkelt betalas direkt med kort eller via bank.

2.4. Betalningar accepteras i SEK.

3. Slutbestämmelser

3.1. Netlei arbetar som en LEI-registreringsagent i kundens namn och samarbetar med GLEIF (ackrediterade lokala juridiska enhetens stiftelse) ackrediterade lokala operatörsföretag (LOU) för att beställa eller förnya ett LEI för en kund.

3.2. Netlei förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i gällande villkor. Giltigt dokument kan alltid hittas på Netleis hemsida www.netlei.se.

3.3. Netlei kan inte garantera en framgångsrik LEI-fördelning åt någon kund, men kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att utföra LEI-processen framgångsrikt.

3.4. Kunden är skyldig att använda Netlei-tjänster i god vilja och Netlei agerar i enlighet därmed. Förhållandet mellan kunden och Netlei regleras av Svensk lag och alla tvister kommer först att lösas med förhandlingar. Om ingen överenskommelse kan uppnås kommer missförstånd att lösas i Svensk domstol.

3.5. Kunden är helt ansvarig för alla LEI-aktiviteter som är kopplade till det företag som han / hon företräder och Netlei ansvarar inte för eventuella skador som är relaterade till LEI.